3e graad - Lassen - Constructie

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 5 BL 6 BL
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken 4 4
Levensbeschouwelijek vakken 2 2
Technische vorming    
Constructieleer 1 1
Elektriciteit 1 1
Praktijk constructie 6 6
Praktijk lassen 12 12
Technologie tekenen 2 2
Technologie lassen 2 2
TOTAAL 34 34