3e graad - Auto

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 5 BA 6BA
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken 4 4
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Technische vorming    
Elektriciteit 3 3
Praktijk autotechnieken 16 16
Technologie motoren  3 3
Technologie rollend gedeelte 2 2
TOTAAL 34 34