2e graad - Mechanica

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week Lesuren per week
Basisvorming 3A M 4A M
Engels 1 1
Lichamelijk opvoeding 2 2
Project Algemene Vakken2 5 5
Project STEM 2 2
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Beroepskwalificaties  

 

Module PV Lassen 6 6
Module TV Lassen 2 2
Module PV Mechanica 7 7
Module TV Mechanica 1 1
Technisch tekenen mechanica en lassen 2 2
Module TV & PV Auto 2 2
TOTAAL 32 32