Specialisatiejaar: Auto - Elektriciteit

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week  
Algemene vorming 7 BA  
Engels 2  
Lichamelijke opvoeding 2  
Project Algemene Vakken 4  
Levensbeschouwelijke vakken 2  
Technische vorming    
Auto-elektronica 2  
Elektriciteit 2  
Praktijk autotechnieken 6  
Schema-onderdelen 2  
Technologie autotechnieken 2  
Stage    
Stage 8  
TOTAAL 34