Specialisatiejaar: Verwarmingsinstallaties

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 7 BC
Engels 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project Algemene Vakken 6
Levensbeschouwelijke vakken 2
Technische vorming  
Praktijk centrale verwarming 8
Technologie brandertechnieken 6
Stage  
Stage 8
TOTAAL 34