3e graad - Industriële Wetenschappen

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 5 TIW 6 TIW
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde  8 8
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Technische vorming    
Automatisatie 2 2
Elektriciteit + labo 3 3
Mechanica + labo 4 4
Toegepaste chemie 2 2
Toegepaste fysica 2 2
TOTAAL 35 35