3e graad - Techniek-Wetenschappen

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Algemene vorming 5 TW 6 TW
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde  6 6
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Technische vorming    
Elektriciteit   1
Labo chemie 2 2
Labo fysica 2 2
Mechanica 1 1
Toegepaste biologie 2 2
Toegepaste chemie 3 3
Toegepaste fysica 3 2
Toegepaste natuurwetenschappen 2 2
TOTAAL 35 35

In het zesde jaar wordt er een blokstage van twee weken ingericht.