OKAN

lessentabel OKAN       2023-2024                         aantal lesuren per week
Nederlands (met aandacht voor schooltaal, wiskunde, creativiteit, vreemde talen, cultuur, aardrijkskunde, geschiedenis, creativiteit,...) 20
Wiskunde 2
ICT/Media 2
Lichamelijke opvoeding 2
Levensbeschouwelijk vak (toeleiding tot) 2
totaal 28

Inschrijven in een OKAN-klas? Maak vooraf een afspraak met de OKAN-coördinator:

  • telefonisch 03 880 82 00
  • via mail info.ptsboom@provincieantwerpen.be
  • inschrijven voor schooljaar 2023-2024? Dit kan vanaf 17 april.