Specialisatiejaar DUAAL: Installateur Gebouwenautomatisatie

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Basisvorming 7 IGAD
Engels 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project Algemene Vakken 6
TV Installateur gebouwenautomatisatie 2
PV Installateur gebouwenautomatisatie 2
Levensbeschouwelijke vakken 2
Werkplekleren  
Domoticasystemen 7
Ventilatiesystemen 7
Elektrische installaties gebouwen 7
Veiligheid en preventie 1
TOTAAL 38