A-stroom: STEM - Technieken

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Basisvorming 1 AT 2 AT
AV Aardrijkskunde 1 1
AV Geschiedenis 2 1
AV Frans 4 3
AV Engels   2
AV Lichamelijke opvoeding 2 2
AV Muzikale opvoeding 1  
AV Plastische opvoeding 1  
AV Nederlands 4 4
AV Natuurwetenschappen + STEM 3 2
AV Wiskunde + STEM 4 4
TV Techniek + STEM 2 2
AV ICT / AV Economie + STEM 1 1
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Differentiatie    
Verdieping AV ICT/STEM 1  
Verdieping STEM-projecten 3 2
Remediëring 1 1
Pakketten in de basisoptie STEM-Technieken    
Pakket mechanica - elektriciteit
Of
Pakket hout - bouw
  5
TOTAAL 32 32