B-stroom: STEM - Technieken

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week
Basisvorming 1 BT 2 B T
AV Frans 1 1
AV Lichamelijke opvoeding 2 2
AV Muzikale opvoeding 1  
AV Plastische opvoeding 1  
AV PAV + STEM 9 6
AV Nederlands +2 +2
AV Wiskunde + STEM +2 +2
TV Techniek + STEM 6 3
AV ICT / AV Economie + STEM 1 1
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Differentiatie    
Verdieping AV ICT/STEM 1 1
Verdieping STEM 3  
Remediëring 1 1
Pakketten in de basisoptie STEM-Technieken    
Mechanica   4
Elektriciteit   4
Hout - Bouw   3
TOTAAL 32 32