2e graad - Technologische Wetenschappen

Lessentabel

Vaknaam Lesuren per week Lesuren per week
Basisvorming 3D TW 4D TW
Aardrijkskunde 1 1
Burgerschap - Economie 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 6 6
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Cesuurdoelen specifiek aan de richting technologische wetenschappen  

 

Fysica - elektro 4 4
Fysica - mechanica 4 4
Project STEM - engineering 2 2
TOTAAL 34 34