2e graad - Biotechnologische Wetenschappen

Lessentabel

Vaknaam

lesuren per week

lesuren per week

Basisvorming 3D BW

4D BW

Aardrijkskunde 1

1

Burgerschap - Economie 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Biologie 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde  6 6
Levensbeschouwelijke vakken 2 2
Cesuurdoelen specifiek aan de richting biotechnische wetenschappen  

 

Labo fysica 4 4
Labo chemie 4 4
Project STEM - life science & engineering 2 2
TOTAAL 34 34